Concurs pentru ocuparea postului de Director Științific

Creat in data de: 2017-06-09 Distribuie:   

     Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare cu sediul în B-dul Biruinţei nr. 102, Pantelimon, judetul Ilfov organizează concurs în data de 15.06.2017, ora 10.00, pentru ocuparea postului de Director Științific.

     Obiectul principal de activitate al INCDMNR –IMNR – desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase şi rare.

     Pentru înscrierea la concurs, candidații trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții obligatorii:

 • doctor in științe;
 • grad profesional: CS I / CS II/ profesor universitar / conferențiar universitar, cu îndeplinirea standardelor naționale minimale prevăzute in legislație;
 • competente in domeniul managementului cercetării si managementului de proiect;
 • sa cunoască legislația in domeniu;
 • minim 8 ani experiență in domeniul tehnic de competenta al IMNR;
 • experiență in activitatea de conducere;
 • apt fizic si psihic
 • fără antecedente penale

     Dosarele de participare la concurs se vor alcătui in conformitate cu Regulamentul pentru Concursul de Angajare a personalului de Cercetare-Dezvoltare in INCDMNR-IMNR si vor conține in mod obligatoriu:

 1. cerere de înscriere;
 2. copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă;
 3. cazier judiciar
 4. curriculum vitae;
 5. minim o scrisoare de recomandare, relevanta pentru experiența in domeniul de activitate al institutului, furnizata de specialiști cu reputație si recunoaștere pe plan național si internațional;
 6. copii după certificat de naștere, certificat de căsătorie – daca este cazul;
 7. copie după cartea de identitate.
 8. lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative
 9. copie de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, de pe documentele care certifica obținerea  gradului profesional de cercetător științific gradul II sau I, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice (daca este cazul) sau obținerea altor competente.
 10. copie după cartea de munca
 11. adeverința de vechime
 12. adeverința medicala
 13. autoevaluare din partea candidatului, in care sa prezinte îndeplinirea standardelor minimale in vigoare la data publicării anunțului
 14. candidatul va propune o strategie privind dezvoltarea INCD in condițiile actuale, structurata pe direcții de dezvoltare, in conformitate cu strategia INCD 2016-2020.

     Documentele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR in termen de maxim 30 de zile de la data prezentului anunţ

     Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021.352.20.48/int.120, Biroul Resurse Umane

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică