Concurs pentru ocuparea posturilor de ACS, CS, CSIII, CSII, IDTIII, IDTII, IDTI, tehnician, economist, șef compartiment achiziții, electrician autorizat ANRE grad II B, topitor,

Creat in data de: 2018-07-05 Distribuie:   

 

    Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul sau, în data de 06.08.2018, ora 10, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 1. 4 posturi asistenți cercetare științifica, absolvenți ai Facultății de Fizica, Chimie, Chimie Aplicată si Știința Materialelor, știința si ingineria materialelor (știința materialelor metalice; metalurgie fizica, ingineria si managementul obținerii materialelor metalice, procesarea materialelor metalice si Eco metalurgie), automatica si calculatoare, electronica, electrotehnica;
 2. 3 posturi de CS/ CS III/ CS II, absolvenți ai Facultății de Fizica, Chimie, Chimie Aplicată si Știința Materialelor, Știința si Ingineria Materialelor (știința materialelor metalice, metalurgie fizica, ingineria si managementul obținerii materialelor metalice, procesarea materialelor metalice si Eco metalurgie
 3. Inginer / Inginer  de Dezvoltare Tehnologica / Inginer de Dezvoltare Tehnologica gradul III / Inginer de Dezvoltare Tehnologica gradul II / Inginer de Dezvoltare Tehnologica gradul I cu specializare in: electronica, energetica, mecanica, automatizări, fizica, chimie aplicata si știința materialelor, știința si ingineria materialelor
 4. In cadrul proiectului “Metode Inovative pentru Creşterea Proprietatilor de Stocare a Energiei Termice la Temperaturi Ridicate a Materialelor cu Schimbare de Fază-ENERHIGH1 Doctor sau 1 Doctorand analiza structurala si morfologica prin microscopie electronica- absolvent de fizica, știința materialelor, electronica, electrotehnica, automatica, chimie
 5. In cadrul proiectului “Demonstrarea transnationala a conceptului de micro/nano-particule spintronice pentru terapia vibrationala non-termica a glioblastomei” – NANOVIBER: – 1 post inginer/ACS– inginerie biochimica, chimie, chimie industriala
 6. 2 posturi de Tehnician – domeniul chimie, fizica, știința si ingineria materialelor

Tematica CS, CS III și CSII chimie

Tematică concurs CSIII, CS, ACS Știința Materialelor

Tematica si bibliografie ACS chimie

Tematică și bibliografie fizică

Tematică specializare chimie si inginerie chimica

 

POSTURILE SE ADRESEAZĂ ATÂT PERSOANELOR CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ, CÂT SI PERSOANELOR CU CETĂȚENIE STRĂINĂ.

 

Dosarele se întocmesc conform regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR. Tematica si bibliografia, regulamentul de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR, sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro

 

 1. 1 post de Economist:

Cerințe:

 • absolvent de facultate economica in domeniul financiar-contabil;
 • experiența in contabilitate de minimum 5 ani;
 • cunoștințe bune de contabilitate si cunoașterea legislației in vigoare;
 • capacitate de analiza si sinteza;

Bibliografie examen economist

 

 1. Șef Compartiment achiziții

Cerințe:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • diploma/certificat ANC pentru expert achiziții publice
 • minim 10 ani vechime în muncă, din care minim 5 ani vechime în domeniul achizițiilor publice, la nivel de autoritate contractanta / experiența in lucrul cu platformele de achiziții;;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, de preferință limba engleza – nivel avansat (scris, citit, vorbit);
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului: programe de editare text, calcul tabelar, operare Internet – nivel ridicat de operare;
 • Capacitate de coordonare a echipei

Tematică și bibliografie șef compartiment achiziții

 

 1. Electrician autorizat ANRE grad II B, cu posibilitate de autorizare superioara
 2. Topitor, cu experiență in topirea metalelor neferoase

Regulament angajare personal

Pentru pozițiile 7 – 10, dosarele de participare vor conține obligatoriu: opis documente; cerere de înscriere, CV model Europass, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie carte de identitate, copie diplome, adeverința medicala, cazier judiciar.

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR pana la data de 02.08.2018, inclusiv.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, Biroul Resurse Umane

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică