Concurs pentru ocuparea posturilor de ACS, CS, economist, expert achiziții, electrician autorizat ANRE grad II B.

Creat in data de: 2018-10-24 Distribuie:   

 

    Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul sau, în data de 20.11.2018, ora 10, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

 1. 2 posturi asistenți cercetare științifica, absolvenți ai Facultății de Fizica, Chimie, Chimie Aplicată si Știința Materialelor, știința si ingineria materialelor (știința materialelor metalice; metalurgie fizica, ingineria si managementul obținerii materialelor metalice, procesarea materialelor metalice si Eco metalurgie), automatica si calculatoare, electronica, electrotehnica;
   
 2. In cadrul proiectului “Metode Inovative pentru Creșterea Proprietăților de Stocare a Energiei Termice la Temperaturi Ridicate a Materialelor cu Schimbare de Fază – ENERHIGH“ – Doctor sau Doctorand  – analiza structurala si morfologica prin microscopie electronica – absolvent de fizica, știința materialelor, electronica, electrotehnica, automatica, chimie
           Tematică: Microscopie electronică cu scanare, NANOMATERIALE Introducere, NANOMATERIALE Metode de caracterizare
   
 3. In cadrul proiectului “Sisteme de protecție individuală și colectivă pentru domeniul militar pe bază de aliaje cu entropie ridicata” , PN II-P1-1.2-PCCDI-2017-0875  2 posturi asistent cercetare științifică –   absolvent ai Facultății de Știința si Ingineria Materialelor
           Tematică: Chimie, Fizică, Mecanică, Știința Materialelor

 

POSTURILE SE ADRESEAZĂ ATÂT PERSOANELOR CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ, CÂT SI PERSOANELOR CU CETĂȚENIE STRĂINĂ.

 

Dosarele se întocmesc conform regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR. Tematica si bibliografia, regulamentul de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR, sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro

 

 1. 1 post de Economist:

Cerințe:

 • absolvent de facultate economica in domeniul financiar-contabil;
 • experiența in contabilitate de minimum 5 ani;
 • cunoștințe bune de contabilitate si cunoașterea legislației in vigoare;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • experință în domeniul proiectelor cu finanțare externă.

Bibliografie examen economist

 

 1. Expert achiziții

Cerințe:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • diploma/certificat ANC pentru expert achiziții publice
 • minim 4 ani vechime în muncă, experiența in lucrul cu platformele de achiziții;
 • cunoașterea  limbii engleze – nivel avansat (scris, citit, vorbit);
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului: programe de editare text, calcul tabelar, operare Internet – nivel ridicat de operare;

 

 1. Electrician autorizat ANRE grad II B, cu posibilitate de autorizare superioara

Regulament angajare personal

Pentru pozițiile 4 – 6, dosarele de participare vor conține obligatoriu: opis documente; cerere de înscriere, CV model Europass, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie carte de identitate, copie diplome, adeverința medicala, cazier judiciar.

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR pana la data de 18.11.2018, inclusiv.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, Biroul Resurse Umane

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică