Concurs pentru ocuparea posturilor de ACS, CS III si consilier specialist fonduri europene si regionale

Creat in data de: 2017-07-04 Distribuie:   

 

ANUNŢ

 

      Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov organizează concurs în data de:

 • 02.08.2017, ora 9.00, pentru ocuparea următoarelor posturi:
 • 03.08.2017, ora 9.00, pentru ocuparea următoarelor posturi:
 • 02.08.2017, ora 12.00, pentru ocuparea unui post de consilier, specialist fonduri europene si regionale si responsabil diseminare, la Centrul de Transfer Tehnologic – CTT Avanmat, perioada nedeterminata;
 • cerințe minime: identificarea oportunităților de finanțare tip fonduri europene si structurale; pregătirea cererilor de proiect; implementarea si managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale si europene; expertiza in organizarea de evenimente de diseminare si promovare; expertiza in formarea profesionala continua; vechime in domeniul proiectelor europene si regionale, certificata: minim 5 ani
 • dosarele de participare vor conține obligatoriu: opis documente; cerere de înscriere, CV model Europass, lista lucrărilor publicate, fisa de prezentare, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie carte de identitate, copie diplome, adeverința medicala, cazier judiciar.
        
  Tematica si bibliografie concurs angajare consilier specialist fonduri europene si regionale si responsabil diseminare
        Bazele managementului inovarii si transferului tehnologic,,  Ghid participare la programul H2020,  Horizon 2020 pe scurt

 

       Obiectul principal de activitate al INCDMNR –IMNR – desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare.

       Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR in termen de maxim 30 de zile de la publicarea prezentului anunț.

       Tematica si bibliografia, regulamentul de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR si regulamentul de acordare a gradelor profesionale si încadrare pe funcții sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.

       Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, Biroul Resurse Umane

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică