I N F O

Ghid de buna practica privind reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera in metalurgia neferoasa ...  detalii

Conferinte internationale 2010 ...  detalii

Al 4 lea Workshop „NANOMATERIALE FUNCTIONALE”       01-02 iulie 2009, Bucuresti, ROMANIA
         FUN NANOS 4th Edition (PDF)
         FUN NANOS 4th Edition - primul anunt (WORD)          


        Infiintat in 2005, cu sprijinul Programului INFRATECH centrul desfasoara activitati specifice bazate pe colaborarile sustinute dintre menbrii acestuia cu entitatile din domeniu.

       CENTRUL de TRANSFER TEHNOLOGIC pentru MATERIALE AVANSATE CTT Avanmat acreditat de MINISTERUL EDUCATIEI si CERCETARII in anul 2006
detalii) functioneaza în cadrul INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE - IMNR cu sediul în Pantelimon,
B-dul Biruintei 102, judetul ILFOV.

       Membrii fondatori ai centrului sunt INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE - IMNR, CAMERA DE COMERT A MUNICIPIULUI BUCURESTI si INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGII - IMT.

       CTT AVANMAT, membru al Retelei Nationale de Inovare si Transfer Tehnologic, isi propune implementarea si valorificarea rezultatelor obtinute în activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul biomaterialelor, materialelor inteligente si senzorilor, cresterea competitivitatii, dezvoltarea economico-sociala pe termen lung, prin:
 • Transferul tehnologic rapid catre IMM-uri si/sau parcuri stiintifice si tehnologice de profil, a rezultatelor obtinute in cadrul activitatilor de CD in domeniul materialelor avansate biocompatibile si inteligente (metalice, ceramice si compozite). Implementarea tehnologiilor in conditiile stabilite de standardele nationale si internationale în vigoare si a protejarii drepturilor de propietate intelectuala;
 • Identificarea cerintelor pietei industriale pentru tehnologii, servicii şi produse din domeniul materialelor avansate (metalice, ceramice şi compozite) biocompatibile şi inteligente;
 • Consultanta si expertiza stiittifica si tehnologica în domeniul materialelor avansate biocompatibile si inteligente pentru institute de CD, industrie si IMM-uri;
 • Instruirea calificata in domeniul tinta; pentru personalul lucrativ si specialistii din IMM-uri;
 • Studii aprofundate in domeniul materialelor avansate biocompatibile si inteligente pentru studenti, doctoranzi;
 • Conferinţe şi workshopuri organizate în domeniul materialelor avansate;
 • Editare si tiparire periodica de lucrari originale cu caracter tehnic si stiintific ale specialistilor romani;
 • Sprijinirea IMM-urilor in dezvoltarea activitatii de CD proprie prin consultanta in intocmirea propunerilor de proiecte si/sau prin participarea in parteneriat la licitatiile programelor nationale si internationale de CD in domeniul materialelor avansate;
 • Prognoze pe termen mediu şi lung in scopul orientarii activitattii de CD aplicative spre satisfacerea pietei;
 • Activitati de marketing in domeniul tinta;
 • Diseminarea cunostintelor (stiintifice si tehnologice) din domeniu, in special in mediul IMM-urilor;
 • Sprijinirea IMM-urilor si intreprinderilor din domeniul tinta in implementarea standardelor europene de caracterizare a materialelor avansate (metalice, ceramice si compozite) biocompatibile si inteligente;
      Pentru realizarea scopului propus, CTT AVANMAT se declara deschis oricarei initiative de stat sau private orientata spre asimilarea, promovarea, dezvoltarea si transferul tehnologiilor spre intreprinderile de profil. Trimite e-mail
    @2006  •  CENTRUL de TRANSFER TEHNOLOGIC pentru MATERIALE AVANSATE • CTT AVANMAT                                                                                                                                                                                                                                                 Rezolutie optima 1280 x 1024 pixeli