Consorțiul proiectului este format dintr-un institut de cercetare (Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR) şi 4 instituţii de învăţământ superior (Universitatea Politehnica din Bucureşti - UPB, Academia Tehnică Militară - ATM, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi - UDJG, Universitatea din Craiova - UCV.

PARTENERI

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE – IMNR – Coordonator proiect

    Fondat în anul 1966, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Metalele Neferoase și Rare - IMNR are o poziție strategică națională în domeniul metalurgiei neferoase, cu o dezvoltare tematică principală în domeniul: nanomaterialelor, tehnologiilor avansate materiale metalice (compozite cu matrice metalică, acoperiri anticorozive, filme subțiri, aliaje speciale, pulberi metalice) și tehnologii avansate ecologice. Inovația și transferul de know-how în industrie în domeniul materialelor noi reprezintă nucleul activității de cercetare din cadrul IMNR. IMNR este membru fondator al Asociației Române pentru Standardizare - ASRO si dispune de facilități moderne pentru prelucrarea aliajelor speciale, cercetarea în domeniul nanotehnologiei și caracterizarea complexă a materialelor.

Echipa
Mitrică Dumitru – Director de proiect
Burada Marian – Cercetător
Dumitrescu Daniela – Cercetător
Olaru Mihai Tudor – Cercetător
Caragea Adrian – Cercetător
Bărbulescu Laura-Eugenia – Cercetător
Stoiciu Florentin – Cercetător
Ghită Mihai – Cercetător
Bădilită Viorel – Cercetător
Drăguț Valentin – Cercetător
Constantin Ionuț – Cercetător
Cârlan Beatrice Adriana - Cercetător
Bănică Ioana Cristina - Cercetător

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI – Partener P1

    Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - UPB reprezintă cea mai mare universitate tehnică din România, și printre cele mai mari din sud-estul Europei. Are o tradiție de peste 180 de ani și o reputație excelentă în educație și cercetare științifică. Cu beneficiul unei autonomii extrem de funcțională, un număr de 40 de centre de cercetare desfășoară majoritatea activităților de cercetare științifică, separat de structura administrativă. O recunoaștere națională a competenței profesionale este dată de faptul că 4 dintre centrele de cercetare menționate mai sus au devenit centre de excelență, respectiv, 10 au fost atestate de către Consiliul Național de Cercetare al Universității. UPB este un membru activ în proiecte cu finanțare internațională, cum ar fi: PC5, PC6, PC7, Copernicus,Peco, NATO, CORINT, COST, ERA-NET.

Echipa
Geantă Victor – Prof. Univ – Resp. UPB
Voiculescu Ionelia – Prof. Univ.
Iacobescu Gabriel - Prof. Univ.
Stefănoiu Radu - Prof. Univ.
Rontescu Corneliu – Lector Univ.
Vasile Ion Mihai – Lector Univ.
Dumitrascu Constantin – Cercetător
Vasilescu Marius – Lector Univ.
Sfăt Cătălin – Lector Univ.
Ciocoiu Robert – Asistent Univ.

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ – Partener P2.

    Academia Tehnică Militară, subordonată Ministerului Apărării Naționale, este instituție publică de învățământ superior militar, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național de învățământ din rețeaua de învățământ de stat, care formează și asigură dezvoltarea profesională a ofițerilor de logistică, serviciul tehnico-ingineresc, a ofițerilor specialiști și a personalului civil selecționat pentru nevoile în domeniu ale structurilor de apărare, ordine publică și securitate națională sau ale unor beneficiari din țara și din străinătate, în condițiile legii. Academia Tehnică Militară efectuează cercetare științifică și elaborează studii științifice în domeniul de competență, potrivit solicitărilor structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază) și ale altor beneficiari, pe bază de contracte încheiate în acest scop.

Echipa
Rotariu Adrian – Prof. Univ - Resp. ATM
Trană Eugen – Conf. Univ.
Somoiag Pamfil – Cercetător
Rotariu Traian – Cercetător
Esanu Sorin – Cercetător
Bucur Florina – Cercetător
Pulpea Bogdan – Cercetător
Haller Laviniu- Cercetător
Sava Alin – Cercetător
Tiganescu Viorel - Cercetător

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAȚI – Partener P3

    Universitatea "Dunarea de Jos" din Galați este una dintre cele mai mari universități publice, având peste 15.000 de studenți și este situată într-o zonă industrială importantă (Sud-Estul României). Instituția este formată din cincisprezece facultăți cu peste 30 de departamente cu o tradiție de 60 de ani. Academicienii universitari sunt implicați în proiecte de cercetare naționale și internaționale și dezvoltă cooperări academice și științifice cu cercetători din întreaga lume.

Echipa
Scutelnicu Elena – Prof. Univ - Resp. UDJG
Mihăilescu Dănuț – Prof. Univ.
Mircea Octavian – Conf. Univ.
Mistodie Luigi Renato – Lector Univ. Bîrsan Dan Cătălin – Lector Univ.
Georgescu Bogdan – Lector Univ.
Rusu Carmen Cătălina – Lector Univ.
Gheonea Marius Corneliu – Lector Univ.
Gurău Zînica – Lector Univ.
Florescu Ștefan Nabi – Doctorand
Doroș Gheorghe-Viorel – Doctorand

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – Partener P4

    Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”. Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. Universitatea din Craiova derulează parteneriate strategice şi operaţionale cu reprezentanţi ai mediului socio-economic şi cultural (IMM-uri, companii multinaţionale, bănci, instituţii publice, muzee, teatre etc), menite să asigure pregătirea practică solidă a studenților. Universitatea din Craiova este parte integrantă a comunităţii academice europene și internaționale. Universitatea din Craiova are 122 de parteneri ERASMUS și 25 de alți parteneri în Europa, Africa, Asia, America de Nord și de Sud.

Echipa
Savu Ionel Dănuț – Prof. Univ. - Resp. UCV
Ciupitu Ion – Prof. Univ.
Benga Gabriel Constantin – Prof. Univ.
Savu Sorin Vasile – Conf. Univ.
Olei Adrian Bebe – Lector Univ.
Stefan Iulian – Lector. Univ.
Grecu Luminița – Conf. Univ.
Copiluși Cristian – Conf. Univ.
Gheorghe Ștefan – Cercetător
Tarata Daniela – Cercetător
Simion Dalia – Cercetător