REZULTATE


RAPORT STIINTIFIC - TEHNIC (2018 - 2021)

PROGRAM COMUN DE CDl CORELAT CU PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ AL PARTENERILOR DIN CADRUL PROIECTULUI COMPLEX PN·III·P1·1.2·PCCDI·2017


ETAPA 4

Proiect component 1

SISTEM DE PROTECŢIE ANTI-EXPLOZIE DIN ALIAJE UŞOARE CU ENTROPIE RIDICATA PENTRU REZERVOARE DE COMBUSTIBIL

 • Raport teste mecanice si structurale aliaj HEA rezistent la explozie
  1. Raport de testare si demonstrare a sistemului de protecție in poligon


Proiect component 2

SISTEME DE PROTECŢIE COLECTIVA REALIZATE DIN ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATA DIN SISTEMUL ALCRFEMNNI MICROALIATE CU TI, ZR, HF, Y

 • Raport tehnic realizare placi HEA
  1. Raport testare balistică a structurilor de protecție din aliajele optimizate
  2. Studiu tehnic privind comportarea dinamică a noilor aliaje


Proiect component 3

TEHNOLOGII MODERNE DE ASAMBLARE NEDEMONTABILA A COMPONENTELOR SISTEMELOR DE PROTECŢIE INDIVIDUALA SAU COLECTIVA

 • Raport de calificare proceduri de asamblare


Proiect component 4

PENETRATOARE CU ENERGIE CINETICĂ RIDICATĂ REALIZATE DIN ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATA DIN ELEMENTE CHIMICE DE MARE DENSITATE

 

 • Fisa de produs aliaje HEA cu densitate mare
 • Fisa de produs aliaje HEA cu densitate mare
 • Dosar tehnic funcționalitatea si utilitatea

DISEMINARE

Reviste cotate ISI

 1. 1. D. Mitrica, I.C. Badea, B.A.Serban, M.T.Olaru, D. Vonica, M. Burada, R. R. Piticescu, V.V. Popov, "Complex Concentrated Alloys for Substitution of Critical Raw Materials in Applications for Extreme Conditions", Materials 2021, 14, 1197
 2. V. Geanta, I. Voiculescu, M. C. Cotrut, M. D. Vranceanu, I. M. Vasile, J. C. Mirza Rosca, "Effect of Al on Corrosion Behavior in 3.5%NaCl Solution of AlxCoCrFeNi High Entropy Alloys" , International Journal of Engineering Research in Africa. ISSN: 1663-4144, Vol. 53, pp 20-30. 2021 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland
 3. H. S. Chongchong, , J. Adrian, A. Weisenburger, V. Geanta, M. Grosse, G. Muller, H. Jurgen Seifert, M. Steinbruck, "High temperature oxidation of AlCrFeNi (Mn or Co) high entropy alloys: effect of atmosphere and reactive element addition", REV. CHIM., nr.3 2020. Indexat SCOPUS
 4. I. Voiculescu, V. Geanta*, T. Chereches, P. Vizureanu, R. Stefanoiu, A. Rotariu, D. Mitrica, "Impact behavior of the ballistic targets package composed of Dyneema polymer and high entropy alloy structures", Archives of Metallurgy and Materials, acceptată la publicare
 5. I. Anasiei, I. C. Badea, B. A. Serban, M.T. Olaru, D. Vonica, L. Licu, M. Burada, D. Mitrica, "Researches regarding structural characteristics of a new complex concentrated alloy obtained by rapid solidification", METAL 2021, trimis la evaluare
 6. A. - N. Rotariu, L. Matache, F. Dîrloman, E. Trană, F. Bucur, M. Cîrmaci, D. Mitrică, V. Geantă, I. Voiculescu, "Young’s Modulus and Poisson’s Coefficient Calculus from Split Hopkinson Bar Tests on Long and Thin Material Samples", Materials Research Letters – transmis spre evaluare.

Expoziții și Conferințe

 1. I. Anasiei, I. C. Badea, B. A. Serban, M.T. Olaru, D. Vonica, L. Licu, M. Burada, D. Mitrica “Researches regarding structural characteristics of a new complex concentrated alloy obtained by rapid solidification”, 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials -METAL 2021, May 2021, Brno, Czech Republic, ISBN: 978-80-87294-97-0.
 2. I. Voiculescu, V. Geanta, T. Chereches, P. Vizureanu, R. Stefanoiu, A. Rotariu, D. Mitrica "Impact behavior of the ballistic targets package composed of dyneema polymer and high entropy alloy" EUROINVENT, 21 – 23 May 2020, Iasi, Romania.
 3. D. Vonica, D. Mitrica, M. Burada, M. T. Olaru, B. A. Serban, I. C. Badea, I. Anasiei "Corrosion behavior of Al7Cu0.2Si0.2Zn0.2Mg0.1 complex concentrated alloy, in 3wt% and 5wt% NaCl solution" 1st Corrosion and Materials Degradation Web Conference, MDPI, 17 – 19 May 2021, online
 4. A. Rotariu, L. Matache, F. Dîrloman, T. Eugen, B. Florina, C. Marius, D. Mitrică, V.Geantă, I.Voiculescu, "Advantages of Split Hopkinson Bar Tests on Long and Thin Material Samples, Materials Research Letters", International Scientific Conference - DEFENSE TECHNOLOGY FORUM, Shumen, Bulgaria, octombrie 2021

Material didactic

I. Voiculescu „Aliaje cu entropie înaltă”, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, din UPB, prezentat la studenții de la Master, an I curs IMPSC (Ingineria și Managementul Proceselor de Sudare și Control), 28 slides.

Workshop final

SISTEME DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ ȘI COLECTIVĂ PENTRU DOMENIUL MILITAR PE BAZĂ DE ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ, prezentare rezultate si discutii. desfasurat online cu 44 de conexiuni active.ETAPA 3

Proiect component 1

SISTEM DE PROTECŢIE ANTI-EXPLOZIE DIN ALIAJE UŞOARE CU ENTROPIE RIDICATA PENTRU REZERVOARE DE COMBUSTIBIL

 • Model funcțional tehnologie de obținere aliaje prin elaborare – turnare pentru aliajul Al5Cu0.5Si0.2Zn1.5Mg0.2 rezistent la explozie
 • Lingouri de aliaj pentru
  protectie la explozie

  Imagini SEM pentru aliajul turnat Al5Cu0.5Si0.2Zn1.5Mg0.2
  a) zonă centrală b) zonă marginală

  1. Model funcțional tehnologie de obținere aliaje prin solidificare rapidă pentru obținerea de benzi de aliaje cu entropie înaltă
  2. Microstructuri la ordine de mărire diferite pentru benzile de aliaj (1500 rot/min) Al5Cu0.5Si0.2Zn1.5Mg0.2

  3. Model funcțional de dispozitiv pentru protecția la explozie a carburanților lichizi și gazoși.


Proiect component 2

SISTEME DE PROTECŢIE COLECTIVA REALIZATE DIN ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATA DIN SISTEMUL AlCrFeMnNi MICROALIATE CU Ti, Zr, Hf, Y

 • Eșantioane aliaj HEA microaliate cu Zr, Hf, Ti și Y
 • Probe din aliaje HEA cu adaosuri de Zr, Hf, Ti și Y pregătite pentru efectuarea testelor microstructurale

  1. Rețete de aliaje HEA microaliate, optimizate pe baza testelor dinamice
  2. Placi de aliaje optimizat

  3. Model experimental de comportare în regim dinamic optimizat și validat pe baza legilor constitutive de material
  4. Eșantioane de structuri prototip din aliaj multicomponent pentru protecție colectivă
  5. Croirea elementelor din structura îmbinărilor

  6. Lot de pachete balistice multistrat din HEA/ARMOX și DYNEEMA/KEVLAR
  7. Varianta 4 de pachet balistic

   Pachet ballistic montat în suportul țintei

  8. Raport analiză funcționabilitate structura de protecție colectivă
  9. Principiul de funcționare al blindajelor suplimentare multimaterial


Proiect component 3

TEHNOLOGII MODERNE DE ASAMBLARE NEDEMONTABILA A COMPONENTELOR SISTEMELOR DE PROTECŢIE INDIVIDUALA SAU COLECTIVA

 • Model 3D analiza stari de tenisuni și deformații în îmbinările brazate ale placilor.
 • Distribuţia tensiunilor Von Mises la sudarea: a) MMA, b) MIG, c) WIG

  Distribuţia deformațiilor plastice la sudarea: a) MMA, b) MIG, c) WIG

 • Tehnologie de asamblare optimizată, parametrii de process pentru sudare MMA, MIG, WIG
 • Tehnologii de sudare pentru diferite cupluri de materiale utilizate in sistemele militare de protective
 • Aspectul probelor de tip structuri de protecție după sudare

 • Raport examinare prin metode nedistructive a noilor tipuri de structuri de protecție
 • Raport testare dinamica pe structuri balistice asamblate prin sudare
 • Tinte de placi HEA imbinate prin sudura (a) si brazare (b), dupa
  realizarea testelor la viteze de impact de 677m/s, respectiv 782 m/s.


Proiect component 4

PENETRATOARE CU ENERGIE CINETICĂ RIDICATĂ REALIZATE DIN ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATA DIN ELEMENTE CHIMICE DE MARE DENSITATE

 • Model funcțional elaborare-turnare aliaje HEA
 • Mini-lingouri aliaje HEA pentru penetrator

 • Model funcțional tratament termic aliaje HEA
 • Model funcțional pentru gloanțele perforante
 • Lot miezuri perforante din aliaj HEA
 • Lot funcțional de penetrator perforant
 • Proiectile asamblate

 • Raport analiză rezultate obținute prin modelarea influenței unghiului la vârf asupra perfomanțelor de penetrare
 • Model impact pentru placa suport de 2 mm
 • Rezultat modelare impact

DISEMINARE

Reviste cotate ISI

 1. D. Mitrica, I. C. Badea, M. T. Olaru, B. A. Serban, D. Vonica, M. Burada, V. Geanta, A. N. Rotariu, F. Stoiciu, V. Badilita, L. Licu, Modeling and Experimental Results of Selected Lightweight Complex Concentrated Alloys, before and after Heat Treatment, Materials 2020, 13, 4330
 2. D. Mitrica, M.T. Olaru, V. Dragut, C. Predescu, A. Berbecaru, M. Ghita, I. Carcea, M. Burada, D. Dumitrescu, B.A. Serban, I.C. Banica , Influence of composition and as-cast structure on the mechanical properties of selected high entropy alloys, Materials Chemistry and Physics 242 (2020) 122555
 3. E Scutelnicu, G Simion, C C Rusu, M C Gheonea, I Voiculescu, V Geanta, High Entropy Alloys Behaviour During Welding, REV. CHIM., nr.3 2020. Indexat SCOPUS
 4. 4. Constantin G., Balan E., Voiculescu I., Geanta V, Craciun V, Cutting behavior of Al0.6CoCrFeNi High Entropy Alloy, Materials 2020, Vol 13, Issue 18, Art. no. 4181
 5. M. T. Olaru, M. Tarcolea, D. Mitrică, M. Burada, D. Dumitrescu, C. I. Bănică, B. A. Serban (Cârlan), Influence of heat treatment on Al0.5Cr0.5Ni0.5TiZr1.5Nb1.5, high entropy alloy, Buletin Științific UPB, Seria B, Volume 82, Issue 2, 2020, ISSN 1454 – 2331.
 6. D Mitrică, B A Șerban, M Olaru, M Burada, D Dumitrescu and C. I. Bănică, Modelling of the energy transfer during scrap melting in microwave furnace, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol 916 (2020), 012068.

Reviste cotate BDI

 1. Victor Geanta, Ionelia Voiculescu and Horia Binchiciu, Composite Matrix Reinforced with Carbides for Hammers of Grinding Mills, Global Journal of Engineering Sciences, Vol. 5, Iss. 5, 2020, p. 1-8, DOI: 10.33552/GJES.2020.05.000630, ISSN: 2641-2039

Conferinte de prestigiu din domeniul proiectului

 1. D. Vonica, D. Mitrică, M.Burada, B. A. Șerban, M. T. Olaru, C.I. Badea, “Complex Concentrated Alloy For Fuel Explosion Suppression System”, EmergeMAT 3nd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, 29-30 October 2020, Bucharest, Romania
 2. Dumitru Mitrica, Ioana Cristina Banica, Adrian Caragea, Gabriel Enache, Denisa Vonica, Concentrated complex alloy, of low density, for explosion protection devices, European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT, 21 – 23 May 2020, Iasi, Romania.
  Manea, C., Csaki, I., Sigrun Nanna Karlsdottir, Geantă, V. The behavior of AlCrFeNiMn high entropy alloy in geotermal steam 9
 3. Rotariu Adrian-Nicolae, Matache Liviu-Cristian, Trana Eugen, Bucur Florina, Cirmaci-Matei Marius-Valeriu, Mitrică Dumitru, Geantă Victor, Determination of the comperssion strenght of hea in high strain rates tests, Defense Technology Forum 2020
 4. Dumitru Mitrică, Victor Geantă, Ionelia Voiculescu, Radu Stefănoiu, Adrian Rotariu, Elena Scutelnicu, Dănuț Savu, individual and collective protection systems for the military field based on high entropy alloys – HEAPROTECT, European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT, 21 – 23 May 2020, Iasi, Romania
 5. Simion G., Rusu C. C., Gheonea M. C,  Voiculescu I., Geanta V., Scutelnicu E., Proiectarea morfo-funcțională a sistemelor de protecție pentru domeniul militar, lucrare  prezentată, Conferința ASR ”SUDURA 2020”, Educație, cercetare și inovare în domeniul sudării, Ploiești, 20–22 Oct., 2020
 6. Simion G., Scutelnicu E., High Entropy Alloy Cladding – a short Review, lucrare prezentată în cadrul conferinței CARE 2020, 1st International Conference on Advanced Research in Engineering, Şcoala Doctoralaă "Acad. Radu Voinea",30 Oct., 2020, Craiova, România
 7. D Mitrica, B A Serban, M T Olaru, D V Dumitrescu, M Burada, I Anasiei & A G Pascariu, Modelling of the energy transfer during scrap melting in microwave furnace. ModTech International Conference, Romania​, , June 23rd-27th 2020
 8. A. Rotariu, E. Trana, L. Matache, F. Bucur, On determination of strain field in the necking section of a round specimen based on the measurement of the exterior necking profile, 4th International Conference on Structural Integrity and Durability-ICSID 2020, Dubrovnik

Premii la Targuri

 1. Dumitru Mitrică, Ioana Cristina Bănica, Adrian Caragea, Gabriel Enache, Denisa Vonica,” Concentrated Complex Alloy Of Low Density, For Explosion Protection Devices”, Euroinvent 12 Edition European Exhibition Of Creativity And Innovation, 23 May 2020
 2. Dumitru Mitrică, Mihai Tudor Olaru, Radu Robert Piticescu, Marian Burada, Gabriel Enache, Daniela Violeta Dumitrescu, Beatrice Adriana Șerban, “Process For Aluminium Recovery Using Microwave Energy To Metal Cans Waste Melting”, DIPLOMA OF ACHIEVEMENT AND INVENTICA 2020 MEDAL, The 24 Th International Exhibition Of Inventions Inventica 2020

Material didactic

Dumitru Mitrică, Ioana Cristina Bănica, Adrian Caragea, Gabriel Enache, Denisa Vonica,” Concentrated Complex Alloy Of Low Density, For Explosion Protection Devices”, Euroinvent 12 Edition European Exhibition Of Creativity And Innovation, 23 May 2020
ETAPA 2

Proiect component 1

STUDIUL DISPOZITIVELOR PENTRU TRANSPORTUL, DEPOZITAREA, MANIPULAREA ŞI UTILIZAREA CARBURANŢILOR LICHIZI ŞI GAZOŞI

 • Parametrii optimizati selectie si obtinere materiale pentru dispozitive de protective la explozie
 • Parametrii optimizati realizare dispositive de protectie la explozie
 • Teste preliminare cu sistemul de bare Hopkinson şi Tunul Taylor
 • Model experimental tehnologie integrata de laborator pentru realizarea sisteme cu risc scazut de explozie la transportul, depozitarea, manipularea si utilizarea carburantilor lichizi si gazosi
Proiect component 2

SISTEME DE PROTECŢIE COLECTIVA REALIZATE DIN ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATA DIN SISTEMUL AlCrFeMnNi MICROALIATE CU Ti, Zr, Hf, Y.

 • Proiect de execuţie structuri de protecţie colectiva
 • Model experimental tehnologie obtinere aliaje cu entropie inalta in instalatie de topire cu arc electric RAV. Lot de test.
 • Loturi de test placi pentru sistemele de protectie colectiva
 • Prototip element de protecție colectiva
 • Teste dinamice a aliajelor obtinute, cu sistemul de bare Hopkinson şi Tunul Taylor
 • Simulari numerice. Legi constitutive de material.
Proiect component 3

TEHNOLOGII MODERNE DE ASAMBLARE NEDEMONTABILA A COMPONENTELOR SISTEMELOR DE PROTECŢIE INDIVIDUALA SAU COLECTIVA

 • Model experimental tehnologie obtinere in cuptor cu inductie a placilor pentru sistemele de protectie colectiva pentru realizarea casetelor balistice.
 • Teste esantioane de material cu Sistemul de bare Hopkinson si tun Taylor
 • Tehnologii de sudare pentru diferite cupluri de materiale utilizate in sistemele militare de protective
 • Lot de test cu vergele învelite pentru brazarea aliajelor cu entropie ridicate
 • Pachete balistice din aliaje cu entropie ridicata prin sudare si brazare
 • Proceduri de examinare nedistructiva (NDT) si incercare distructiva ( DT) a asamblarilor si casetelor balistice
Proiect component 4

PENETRATOR CU ENERGIE CINETICĂ RIDICATĂ REALIZATE DIN ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATA DIN ELEMENTE CHIMICE DE MARE DENSITATE

 • Model experimental elaborare-turnare aliaje HEA cu densitate ridicata
 • Model experimental tratament termic aliaje HEA cu densitate ridicata
 • Eșantioane de materiale la dimensiuni specifice pentru teste dinamice
 • Teste nedistructive si analize fizico-chimice ale esantioanelor produse
 • Teste dinamice cu sistemul de bare Hopkinson si tunul Taylor
 • Model experimental penetratoare de calibru mic pe baza de aliaje HEA

DISEMINARE

Cereri de Brevete

 1. Aliaj concentrat complex, cu densitate redusa, pentru dispozitive de protectie la explozie”, cu numărul A00815/28.11.2019
 2. Aliaje cu entropie înaltă din sistemul multi-element HaMoNiNbTaW destinate fabricării penetratoarelor cu energie cinetică ridicată și procedeu de consolidare”, cu numărul A00815/28.11.2019
 3. Aliaj cu entropie inalta pentru aplicatii la temperaturi inalte și procedeu de obținere”, cerere OSIM, cu numarul A00590/24.09.2019

Carti

VICTOR GEANTA, IONELIA VOICULESCU. - "Obtaining, Characterization and Testing of High Entropy Alloys from AlCrFeCoNi System for Military Applications" DOI: 10.5772/intechopen.88622 /intechopen, 23 October 2019

Articole ISI

 1. VICTOR GEANTA, ROBERT CIOCOIU, IONELIA VOICULESCU "Low Density Multi-principal Element Alloy from Al-Mg-Ca-Si-B System.", Revista de Chimie, 70, no. 7, 2019
 2. VICTOR GEANTA, IONELIA VOICULESCU, TUDOR CHERECHES, TEODORA ZECHERU, LIVIU MATACHE, ADRIAN ROTARIU “Behavior to Dynamic Loads of Multi-layer Composite Structures”, Revista de Materiale Compozite, 56, nr.2, 2019
 3. V GEANTĂ, I VOICULESCU, R ȘTEFĂNOIU, M CODESCU, H KELEMEN, G PAVEL, A VLĂDESCU V A SANDU. “Obtaining and characterization of high entropy alloys used for medical applications.”, IOP series: Materials Science and Engineering 572 (2019) 012023
 4. D. MITRICA, M. T. OLARU, V. DRAGUT, C. PREDESCU, A. BERBECARU, M. GHITA, I. CARCEA , M. BURADA, D. DUMITRESCU, B. A. CARLAN, I. C. BANICA "Influence of composition and as-cast structure on the mechanical properties of selected high entropy alloys, Materials Chemistry and Physics", în evaluare pentru revizia 1, MATCHEMPHYS-D-18-02884R1
 5. VOICULESCU I., GEANTĂ V., STEFĂNOIU R., ROTARIU A., SCUTELNICU E., PANTILIMON M. C., MITRICĂ D., CRĂCIUN V., "New refractory high entropy alloys,", International Conference on Innovative Research - ICIR EUROINVENT 2019, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering Vol. 572, 2019, DOI:10.1088/1757-899X/572/1/012024.
 6. L C MATACHE, T CHERECHES, P LIXANDRU, A MAZURU, D MITRICA, E TRANA, P SOMOIAG AND A N ROTARIU, "Determination of a methodology for formulating constituent models of high entropy alloys,", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
 7. L C MATACHE, P LIXANDRU, T CHERECHES, A MAZURU, D CHERECHES, V GEANTA, I VOICULESCU, E TRANA, A N ROTARIU "Determination of material constants for high strain rate constitutive model of high entropy alloys.", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
 8. ADRIAN-NICOLAE ROTARIU, LIVIU MATACHE, FLORINA BUCUR,MARIUS VALERIU CIRMACI-MATEI, MARIUS MĂRMUREANU, EUGEN TRANĂ Implementation of a gumbel distribution function in interior ballistic calculations for deterred propellants.", U.P.B. Sci. Bull., Series B – Accepted for publication.

Articole BDI

 1. SIMION G., RUSU C. C., SCUTELNICU E., VOICULESCU I., GEANTĂ V "Stadiul actual al sudării aliajelor cu entropie ridicată.", Sudura, Vol. 3, 2019, pag 5-15.
 2. MIHAI OLARU, DUMITRU MITRICA, MARIAN BURADA, DANIELA DUMITRESCU, CRISTINA BANICA1, BEATRICE CARLAN, DENISA VONICA, VALENTIN DRAGUT, VIOREL BADILITA, FLORENTIN STOICIU “Influence of heat treatment on Al0.5Cr0.5Ni0.5TiZr1.5nb1.5 high entropy alloy”, International Journal of Modern Manufacturing Technologies, in evaluare, din 30.08.2019

Conferinte

 1. C. I. BANICA, D. MITRICA, M. T. OLARU, B. CARLAN, D. VONICA, M. BURADA, D. DUMITRESCU, V. GEANTA, I. VOICULESCU, R. STEFANOIU, M. GHITA, V. BADILITA, L. E. BARBULESCU, L. LICU "Characteristics of low density high entropy alloys before and after heat treatment processing.", 11th International Conference on Materials Science and Engineering – BraMat 2019, 13 – 16 March 2019, Brașov, Romania
 2. CRISTINA I. BANICA, DUMITRU MITRICA, MIHAI T. OLARU, BEATRICE A. CARLAN, DENISA VONICA, LIDIA LICU, MARIAN BURADA, DANIELA DUMITRESCU, VICTOR GEANTA, ADRIAN ROTARIU, ELENA SCUTELNICU, DANUT SAVU, FLORENTIN STOICIU, VALENTIN D. DRAGUT, LAURA E. BARBULESCU “Structure and properties of a new low weight high entropy alloy”, EUROMAT2019, Stockholm, Suedia, 1-5 sept. 2019
 3. C. I. BĂNICĂ, D. VONICA, B. ȘERBAN, L. LICU, M. T. OLARU, F. STOICIU, V. BĂDILIȚĂ “The design of a new low weight high entropy alloy.”, 2nd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, 6-8 Noiembrie 2019, Bucuresti, Romania
 4. A ROTARIU, L. MATACHE, F BUCUR "The mechanical characterisation of light weight high entropy alloys", 29th International Workshop on Computational Mechanics of Materials, Dubrovnik, September 15-18, 2019
 5. S.A. IRIMICIUC, B.C. HODOROABA, A. STANCALIE, E. AXENTE, D. CRACIUN, P. GAROI, D. CRISTEA, V. GEANTA, I. VOICULESCU, V. CRACIUN, "Laser induced breakdown spectroscopy investigations of high entropy alloys", BRAMAT 2019. 11th International Conference on Materials Science & Engineering, Transilvania University of Brasov - Romania, Materials Science and Engineering Faculty, 11-13.03.2019.
 6. V GEANTĂ, I VOICULESCU, R ȘTEFĂNOIU, M CODESCU, H KELEMEN, G PAVEL, A VLĂDESCU, V A SANDU, "Obtaining and characterization of high entropy alloys used for medical applications", EUROINVENT-ICIR 2019, International Conference on Innovative Research, May 16-17, 2019, Iasi – Romania
 7. M. LÓPEZ RÍOS, N. FLORIDO SUÁREZ, I.VOICULESCU, V. GEANTA, J. C. MIRZA ROSCA "Characterization of Passive Films Formed on AlxCoCrFeNi Alloys.", SMS 2019 / EGF2019 / NanoMed 2019 Joint Conferences, Book of Abstracts, Portugal, p.161
 8. M. LÓPEZ RÍOS, P. P. SOCORRO PERDOMO, V. LUCERO BALDEVENITES, I. VOICULESCU, V. GEANTA, J. C. MIRZA ROSCA "Effects of Nickel Content on the Microstructure, Microhardness and Corrosion Behavior of High-entropy AlCoCrFeNix Alloys.", SMS 2019 / EGF2019 / NanoMed 2019 Joint Conferences, Book of Abstracts, Portugal, p.161.
 9. CIPRIAN MANEA, IOANA CSAKI, SIGRUN NANNA KARLSDOTTIR, VICTOR GEANTĂ "The behavior of AlCrFeNiMn high entropy alloy in geothermal steam", 2nd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, 6-8 Noiembrie 2019, Bucuresti, Romania
 10. LAURA E. GEAMBAZU, IOANA CSAKI, SIGRUN NANNA KARLSDOTTIR, VICTOR GEANTĂ “CoCrFeNiMo High entropy alloy behaviour in geothermal environment”, 2nd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, 6-8 Noiembrie 2019, Bucuresti, Romania
 11. ROMEU CHELARIU, VICTOR GEANTĂ, NICANOR CIMPOIEȘU, BOGDAN ISTRATE, IOAN CARCEA, RALUCA-MARIA FLOREA “Research on multicomponent alloys from the FeCrNiMn-X system for extreme use conditions”, 2nd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, 6-8 Noiembrie 2019, Bucuresti, Romania
 12. SIMION G., SCUTELNICU E. "Caracterizarea aliajelor cu entropie ridicată utilizate la sistemele de protecție individuală și colectivă", lucrare prezentată în cadrul workshop-ului “Tendințe actuale și perspective în dezvoltarea proceselor de sudare” organizat de Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV) în colaborare cu Sucursala Galați a Asociației de Sudură din România (ASR) și LINDE GAZ România, 23 Mai 2019, Facultatea de Inginerie, B26, Galați
 13. SIMION G., SCUTELNICU E. "Tehnici de sudare și brazare pentru îmbinarea aliajelor cu entropie ridicată", lucrare prezentată în cadrul workshop-ului “Tendințe actuale și perspective în dezvoltarea proceselor de sudare” organizat de Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV) în colaborare cu Sucursala Galați a Asociației de Sudură din România (ASR) și LINDE GAZ România, 23 Mai 2019, Facultatea de Inginerie, B26, Galați
 14. I. VOICULESCU, V. GEANTĂ, R. ȘTEFĂNOIU, A. ROTARIU, E. SCUTELNICU, D. MITRICĂ, I. MILOȘAN "Effect of heat treatment on the microstructure and microhardness of new high entropy alloys with high density", BRAMAT 2019. 11th International Conference on Materials Science & Engineering, Transilvania University of Brasov - Romania, Materials Science and Engineering Faculty, 11-13.03.2019
 15. V. GEANTA, I. VOICULESCU, R. STEFANOIU, I. MILOSAN, T. BEDO, A. ROTARIU, D. MITRICA, A.D. JIANU "High entropy alloys for military domain from AlCrFeNiMn system microalloyed with Ti and Zr", BRAMAT 2019. 11th International Conference on Materials Science & Engineering, Transilvania University of Brasov - Romania, Materials Science and Engineering Faculty, 11-13.03.2019
 16. L C  MATACHE, P LIXANDRU, T CHERECHES, A MAZURU, D CHERECHES, V GEANTA, I VOICULESCU, E  TRANA, N ROTARIU "Determination of material constants for high strain rate constitutive model of high entropy alloys.", MODTECH Conference, 19-2205.2019, Iași, România

Premii la targuri

 1. VASILE SOARE, DUMITRU MITRICA, IONUȚ CONSTANTIN "Process for obtaining aluminium alloys with improved mechanical properties by microalloying with nanostructured master alloys", gold medal at Euroinvent 2019, Iasi, Romania, 18 may 2019, Date and number of granting the pantent: 128755/30.01.2018.
 2. Sesiune națională de comunicări științifice

Seminar științific

Pe parcursul etapei a 2-a 2019 a avut loc un seminar științific, în cadrul căruia au fost discutate realizările relevante din toate proiectele componente și posibilități de diseminare pe toate căile de acces : articole, conferințe, târguri și brevete.

Sesiune națională de comunicări științifice

G. SIMION "Stadiul actual al sudării și brazării aliajelor cu entropie ridicată", lucrare prezentată la Sesiunea națională de comunicări științifice studențești ˝ANGHEL SALIGNY˝, ediția a XI-a 2019, Secțiunea nr. 7 - Masterandul de Azi – Cercetătorul de Mâine. 


ETAPA 1

Proiect component 1

STUDIUL DISPOZITIVELOR PENTRU TRANSPORTUL, DEPOZITAREA, MANIPULAREA ŞI UTILIZAREA CARBURANŢILOR LICHIZI ŞI GAZOŞI

 • baza de date referitoare la sisteme si tehnologii utilizate pentru transportul, depozitarea, manipularea şi folosirea carburanţilor lichizi şi gazoşi
 • retete de aliaje HEA studiate AlFeSiTiMg (2,9 g/cm3), AlCrFeNiTiV (5,85 g/cm3), AlFeSiTiV (4,35 g/cm3) , AlCuSiZnMg (3,98 g/cm3), AlMgSiBCaTi (2,66 g/cm3), AlMgSiBCa (1,95 g/cm3), AlCuSiMnMg (3,91 g/cm3), AlFeSiZnMg(3,83 g/cm3), AlMnZnMgSi (3,8 g/cm3)
 • metodologie de caracterizare/testare aliaje HEA cu densitate redusa
 • model experimental obţinere aliaje cu entropie ridicată prin elaborare-tumare si solidificare rapidă melt-spinning
 • lingouri si benzi de aliaj HEA obținute prin melt spinning
 • rapoarte de caracterizare/testare aliaje HEA cu densitate redusă
 • teste preliminare cu sistemul de bare Hopkinson şi Tunul Taylor

Proiect component 2

SISTEME DE PROTECŢIE COLECTIVA REALIZATE DIN ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATA DIN SISTEMUL AlCrFeMnNi MICROALIATE CU Ti, Zr, Hf, Y.

 • documentație de proiectare morfo - funcțională a structurilor de protecție colectivă
 • specificatii materialelor utilizate pentru realizarea sistemelor de protecţie colectivă şi metodele de testare specifice
 • 8 retete de aliaje cu entropie ridicată din sistemul multi - element AlCrFeMnNi
 • metodologie de caracterizare/testare a aliajelor cu entropie ridicată utilizate la fabricarea sistemelor de protecţie colectivă
 • proiectare prototip pentru sisteme de protectie colectiva
 • rapoarte de caracterizare/testare aliaje HEA cu densitate redusă
 • teste preliminare cu sistemul de bare Hopkinson şi Tunul Taylor
Proiect component 3

TEHNOLOGII MODERNE DE ASAMBLARE NEDEMONTABILA A COMPONENTELOR SISTEMELOR DE PROTECŢIE INDIVIDUALA SAU COLECTIVA

 • documentatie privind evaluarea sudabilităţii materialelor şi stabilirea protocoalelor de încercări mecanice, analize metalografice şi examinări nedistructive
 • documentatia tehnica a procedeelor de asamblare aplicabile pentru sisteme militare de protecţie multi-material
 • aliaje cu entropie ridicata studiate pentru realizarea sistemelor militare de protecţie balistică : AlCrFeMnNi0.05Ti, AlCrFeMnNi0.05Zr, AlCrFeMnNi0.05Hf, AlCrFeMnNi0.05Y
 • stabilirea tipurilor de solicitări şi a cuplurilor de materiale din componenţa sistemelor militare de protecţie
 • proiectarea protocoalelor de testare dinamică
 • proiectarea tehnologiilor de brazare pentru diferite cupluri de materiale utilizate in sisteme de protecţie
 • rețetele de materiale de adaos pentru brazarea aliajelor cu entropie ridicată
 • benzilor din aliaje cu entropie ridicata pentru sisteme de protecţie obtinute prin metoda melt-spinning
 • proiectare casetelor balistice pentru testare la impact dinamic

Proiect component 4

PENETRATOR CU ENERGIE CINETICĂ RIDICATĂ REALIZATE DIN ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATA DIN ELEMENTE CHIMICE DE MARE DENSITATE

 • documentatie privind soluţiile constructive şi balistica specifică penetratorului de calibru mic cu miez performant
 • studiu privind materialele utilizate pentru realizarea miezurilor perforante şi caracteristicile fizico - mecanice specific
 • studiu termodinamico - cinetic de selecţie aliaje cu entropie ridicată de densitate mare, pentru penetratoare de calibru mic
 • 3 esantioane aliaje de tipul HfMoNiTaW, 2HfMoNi2Ta si MoTaNiW elaborate prin topire si retopire cu arc electric in vid – RAV
 • 3 esantioane de aliaje cu entropie inalta tratate termic
 • caracterizarea fizico - chimica si structurala a eşantioanelor de aliaje obţinute
 • teste distructive de compresiune si dinamice ale eşantioanelor de aliajelor obtinute
 • proiectare casetelor balistice pentru testare la impact dinamic

DISEMINARE

 1. VICTOR GEANTĂ, IONELIA VOICULESCU, IOAN MILOȘAN, BOGDAN ISTRATE, ILEANA MARIANA MATEŞ "Chemical composition influence on microhardness, microstructure and phases morphology of AlxCrFeCoNi high entropy alloys.", REV. CHIM – 69, No. 4, 2018, p. 798 – 801
 2. IONELIA VOICULESCU, VICTOR GEANTA, ELENA SCUTELNICU, RADU STEFANOIU, ADRIAN ROTARIU, GHEORGHE SOLOMON “Joining methods of high entropy alloys used for ballistic targets.”, AuxDefense 2018 – 1st World Conference on Advanced Materials for Defence. 3 – 4 September 2018, Lisbon, Portugal, ISBN 978-989-20-8666-8.
 3. DUMITRU MITRICĂ, VICTOR GEANTĂ, IONELIA VOICULESCU, RADU ȘTEFĂNOIU, ADRIAN ROTARIU, ELENA SCUTELNICU, IONEL DĂNUȚ SAVU. “Individual and collective protection systems for the military field based on high entropy alloys.”, 1st International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering EmergeMAT and 4th International Workshop on Materials under Extreme Conditions SUPERMAT, 14 - 16 November 2018, Bucharest, Romania.
 4. IONELIA VOICULESCU, VICTOR GEANTĂ, RADU ȘTEFĂNOIU "Microscopy of new metallic materials", 7th International Conference on Materials Science and Technologies ROMAT 2018, November 15 - 18, 2018, Bucharest, Romania
 5. OLARU MIHAI-TUDOR, MITRICA DUMITRU, SOARE VASILE, CONSTANTIN IONUT, BURADA MARIAN, DUMITRESCU DANIELA, CARAGEA ADRIAN, CARLAN BEATRICE ADRIANA, BANICA IOANA – CRISTINA, STOICIU FLORENTIN, BADILITA VIOREL, GEANTA VICTOR, STEFANOIU RADU, "Synthesis and characterization of high entropy alloys for high temperature applications", Buletinul stiintific UPB - Seria B Chimie şi Ştiinţa Materialelor, ISSN acceptat la publicare 1454-2331
 6. SOARE VASILE, CONSTANTIN IONUT, MITRICA DUMITRU, OLARU MIHAI-TUDOR, SOARE VICTORIA, GHITA MIHAI, CARLAN BEATRICE ADRIANA, POPESCU GABRIELA, CARCEA IOAN, "Influenta condițiilor de turnare asupra microstructurii si proprietăților aliajelor cu entropie înaltă din sistemul Al-Cr-Fe-Mn-Ni-Zr", Revista Romana de Turnatorie, acceptat spre publicare
 7. IONELIA VOICULESCU, VICTOR GEANTĂ, AURELIA BINCHICIU. "Mechanical and Microstructural Characterization of a New High Entropy alloys.", Karlsruhe Institute of Technology (KIT) of Karlsruhe, Germany, 24 – 30 November 2018.

EVENIMENTE

Masă rotundă IMNR - UPB – ATM, 29.01.2018

Masă rotunda UPB-IMNR-UDJG-UCV-ATM, 09.05.2018

Masă rotunda UPB-IMNR-UDJG-UCV-ATM, 09.05.2018

Masă rotunda UPB – UCv,
27.09.2018

Întâlnire de lucru – UPB,
01.03.2018

Flyer de prezentare
proiect PCCDI 20/2018

Conferința EmergeMAT, ediția 1
14 - 16.11.2018

Conferința ROMAT 2018,
15 - 17.11.2018