Concurs pentru ocuparea posturilor de ACS, economist, expert achiziții, expert juridic, auditor public intern

Creat in data de: 2019-02-06 Distribuie:   

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul sau, în data de 12.03.2019 ora 10, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

 1. In cadrul proiectului “Promovarea tehnologiilor neconventionale eco-eficiente de recuperare a metalelor utile din deșeuri industriale prin crearea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe cu agenți economici&rdquo – TRANSECOTEH – 2 posturi asistenți cercetare științifică –   absolvent ai Facultății de Știința si Ingineria Materialelor
   Bibliografie

 

POSTURILE SE ADRESEAZĂ ATÂT PERSOANELOR CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ, CÂT SI PERSOANELOR CU CETĂȚENIE STRĂINĂ.

 

Dosarele se întocmesc conform regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR. Tematica si bibliografia, regulamentul de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR, sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro

 

 1. 1 post de Economist:

Cerințe:

 • absolvent de facultate economica;
 • experiența in contabilitate de minimum 5 ani;
 • cunoștințe bune de de analiză tehnico-economică;
 • capacitate de analiza și sinteză;
 • experință în domeniul proiectelor cu finanțare din fonduri structurale/externa.

Bibliografie examen economist

 

 1. Expert achiziții

Cerințe:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • diploma/certificat ANC pentru expert achiziții publice
 • minim 4 ani vechime în domeniul achizițiilor publice, experiența in lucrul cu platformele de achiziții;
 • cunoașterea  limbii engleze – nivel avansat (scris, citit, vorbit);
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului: programe de editare text, calcul tabelar, operare Internet – nivel ridicat de operare;

 

 1. Expert Jurist / Consilier Juridic

Cerințe:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • cunoștințe de achiziții publice constituie un avantaj;
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului: programe de editare text, calcul tabelar, operare Internet – nivel ridicat de operare;
 • cunoașterea  limbii engleze;
 • pentru postul de consilier juridic este necesara apartenenta la Colegiul Consilierilor Juridici.

Bibliografie examen expert jurist

 

 1. Auditor public intern

Cerințe:

 • studii superioare de specialitate, de lungă durată, acreditate, absolvite cu diploma de licenţă;
 • perfecționări, specializări: cursuri de perfecționare în tehnici de auditare a instituțiilor publice;
 • vechimea în muncă/specialitatea necesară: minim 5 ani;
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului: programe de editare text, calcul tabelar, operare Internet – nivel ridicat de operare;
 • certificate/diplome sau alte acte doveditoare care atesta specializarea ca auditor public intern, respectiv Certificat de atestare pentru funcția de auditor intern, emis de Ministerul Finanțelor Publice prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);
 • în situația în care la data depunerii dosarului de candidatură, candidatul nu deține avizul compartimentului de audit public intern din cadrul Ministerul Cercetării și Inovării, va completa o declarație pe propria răspundere în care va preciza că din punctul său de vedere îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru obținerea avizului și se angajează să depună la autoritățile competente documentele solicitate de lege pentru avizare.

Activități principale:

 • Control intern managerial;
 • Audit financiar

 

Regulament angajare personal

Pentru pozițiile 2-5, dosarele de participare vor conține obligatoriu: opis documente; cerere de înscriere, CV model Europass, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie carte de identitate, copie diplome, dovada vechime în muncă, adeverință medicală, cazier judiciar.

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 05.03.2019, inclusiv.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, Biroul Resurse Umane

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică